SMA KRISTEN PETRA 5 GURU DAN KARYAWAN

Endah Mustikaningsih Rahaju Putri, S.Pd., M.Si.

KEPALA SEKOLAH

Kristina Pujiastutianingsih, S.Si. 

WAKASEK KURIKULUM

Cicilia Ratna Triananingsih, S.Pd., M.Si.

WAKASEK KESISWAAN

Yakubus Suwardoyo, S.Pd.

WAKASEK SARPRAS

Dwikki Rahadian Yudha Wijayanto, S.Pd.

WAKASEK KEHUMASAN

Rahajeng Ayu Habsari, S.Pd.

ASISTEN WAKASEK BIDANG KURIKULUM

Rani Faranaz, S.Pd.

ASISTEN WAKASEK BIDANG KESISWAAN

Maria Agustin Mahardika, S.Pd.

WALI KELAS X – 1

Olivia Noratiro Boru Purba, S.Pd.

WALI KELAS X – 2

Elisabeth Evi Alviah, S.Pd.

WALI KELAS X – 3

Yulius Dwi Pramono, S.Pd.

WALI KELAS X – 4

Satria Bayu Aji, S.Pd.

WALI KELAS X – 5

Aknes Suparyati, S.Pd.

WALI KELAS X – 6

Anggun Widyaningrum, S.Pd.

WALI KELAS XI IPA-1

Seto Hariyanto, S.Pd.

WALI KELAS XI IPA-2

Tri Asih, Dra.

WALI KELAS XI IPA-3

Rukmi Arumbi, S.Pd.

WALI KELAS XI IPS-1

R. Rr. Poedji Rahajoe, S.Pd.

WALI KELAS XI IPS-2

Maria Johanna Sasabone, Dra., M.Si.

WALI KELAS XI IPS-3

Firman Wahyu Widiadi, S.Pd.

WALI KELAS XII IPA-1

Noviana Dwi Anggraeni, S.Si-Teol.

WALI KELAS XII IPA-2

Endah Fitriningtyas, S.Pd.

WALI KELAS XII IPA-3

Ellyn Kurniasih Sarah Malelak, S.Si-Teol.

WALI KELAS XII IPS-1

Stephanie, S.Sos.

WALI KELAS XII IPS-2

Lanny, S.E.

WALI KELAS XII IPS-3

Laorensia Styffany, S.Pd.

KOORDINATOR STUDENT LEARNING OUTCOMES (SLO) DAN PROYEK P5

Ellyn Kurniasih Sarah Malelak, S.Si-Teol.

KOORDINATOR PEOPLE EXCELLENT/EXCELLENT POINT

Ninik Suprapti Debora, S.Pd.

KOORDINATOR LABORATORIUM

Patricia Risdya Pratiwi, S.Pd.

KOORDINATOR ELS

Yahaziela Nawita Dirfa, S.Psi.

KOORDINATOR BK

Yulius Dwi Pramono, S.Pd.

KEPALA PERPUSTAKAAN

Indra Wijayanti, S.P.

KEPALA TATA USAHA

Yulius Triyanto

KOMANDAN REGU SATPAM

SCHOOL PARTNERS